ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาตำบล
งานบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานควบคุมภายใน
การจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการปฏิบัติงาน
การบริหารงานการดำเนินงาน
การให้บริการ
นโยบาย No Gift Policy
การป้องกันการทุจริต
ระบบ Back Office  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 19 - 28 ตุลาคม 2565 อบต.สีสุกร่วมกับ เยาวชน ประชาชนในเขตตำบลสีสุก จัดกิจกรรมโครงการการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสีสุกคัพต้านภัยยาเสพติด 
วันที่ 23 ตุลาคม 2565 อบต.สีสุกร่วมกับอำเภอจักราช จัดกิจกรรมจิตอาสา เรา ทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในปิยะมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2565 กิจกรรมซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านโนนทรายทอง หมู่ที่ 12 - บ้านหนองบัวขาว หมู่ที่ 13  
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 อบต.สีสุก ร่วมกับกรมชลประทาน ดำเนินการกำจัดวัชพืชในลำจักราชในเขตพื้นที่ตำบลสีสุก ช่วงบ้านสีสุก หมู่ที่ 1 บ้านโคกหนองโสน หมู่ที่ 2 บ้านขาม หมู่ที่ 7 และ บ้านโนนทรายทอง หมู่ที่ 12 โดยได้รับความอนุเคราะห์เรือกำจัดวัชพืชจากกรมชลประทาน จำนวน 2 ลำ ซึ่งจะดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ถึง วันที่ 6 กันยายน 2565 
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 2 จุดดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านสีสุกบริเวณโค้งกอไผ่ และหมู่ที่ 12 บ้านโนนทรายทองบริเวณบ้านนายอาทิตย์ ถัดกระโทก
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโนนทรายทอง หมู่ที่ 12 จำนวน 3 จุด ดังนี้ 1. หน้าบ้านนายละออง โถมกระโทก 2. หน้าบ้านนายยุธพงษ์ แตงกระโทก 3. หน้า บจก.กี๋พัฒนายนต์
วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 อบต.สีสุกได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า(อส.ปฟ.) ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 12 เมษายน 2565 อบต.สีสุก ได้รับแจ้งจากเพจสมาชิกเฟสบุ๊ก อบต.สีสุก มีต้นไม้เอียงทับสายไฟฟ้าสาธารณะ สายฝายบ้านบุวังหว้า หมู่ที่ 4 จึงได้ทำการแก้ไขเหตุดังกล่าวให้เรียบร้อยแล้วครับ
วันที่ 12 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ดังนี้ 1.บ้านวังวารี หมู่ 5 บริเวรทางโค้ง 2. บ้านโนนทรายทอง หมู่ 12 หน้าบ้านนานสนอง แถกระโทก 3. บ้านหัวอ่างพระราชดำริ หมู่ 14 บริเวรสี่แยกจุดบริการประชาชน
วันที่ 11 เมษายน 2565 อบต.สีสุกร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารเนื่องในวันสงกรานต์
วันที่ 7-8 เมษายน 2565 อบต.สีสุกร่วมกับมูลนิธิพุทธธรรม 31(ฮุก31) นครราชสีมา จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ ณ โรงเรียนวัดหินมงคล ตำบลสีสุก
วันที่ 5 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 3 สาย ดังนี้ 1. บ้านโคกหนองโสน หมู่ที่ 2 ซอยกลางถึงบ้านมาบดินทราย 2. บ้านวังวารี หมู่ที่ 5 สายทางหลางชนบทตลอดหมู่บ้านวังวารี 3. บ้านโนนทรายทอง หมู่ที่ 12 หน้าบ้านนายสุมิตร ศิริวัชระกุล
วันที่ 5 เมษายน  2565  อบต.สีสุก จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอยและออกให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านโนนทรายทอง หมู่ที่ 12
วันที่ 4 เมษายน  2565  อบต.สีสุก จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอยและออกให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 11
วันที่ 1 เมษายน  2565  อบต.สีสุก จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอยบ้านซาด หมู่ที่ 10 และบ้านหนองบัวขาว หมู่ที่ 13  และออกให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านซาด หมู่ที่ 10
วันที่ 31 มีนาคม 2565  อบต.สีสุก จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอย บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 9 และบ้านหัวอ่างพระราชดำริ หมู่ที่ 14  และออกให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 9
วันที่ 30 มีนาคม 2565  อบต.สีสุก จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอยและออกให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านหินมงคล  หมู่ที่ 8
วันที่ 29 มีนาคม 2565  อบต.สีสุก จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอยและออกให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านขาม หมู่ที่ 7
วันที่ 28 มีนาคม 2565 อบต.สีสุกจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอยและออกให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านนาลุง หมู่ที่ 6
 วันที่ 24 มีนาคม 2565 อบต.สีสุกจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอย บ้านโคกศรีสุข หมู่ที่ 15
 วันที่ 24 มีนาคม 2565 อบต.สีสุกจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอย บ้านบุวังหว้า หมู่ที่ 4

 ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ต่อไป
สายตรงนายก อบต.สีสุก

นายไชยย  ทองกระโทก
เบอร์โทรศัพท์ 089-2833611
สายตรงปลัด อบต.สีสุก

สิบตำรวจเอกหญิงณัฐญาณ์  บาตรโพธิ์
เบอร์โทรศัพท์ 081-3215782
การให้บริการ
รวมลิ้งต่างๆ อบต.สีสุก
ร้องเรียนการทุจริต
แบบวัด(EIT)

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)
ขอเชิญร่วมประเมินความโปร่งใสและคุณธรรมการบริหารงาน อบต.สีสุก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.สีสุก
งานกิจการสภา
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 8 คน
หมายเลข IP 3.235.182.206
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,120,188

ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 1920
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 กรกฎาคม 2567
แบบสอบถาม
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
อบต.ในเครือข่าย

การจัดการความรู้ อบต.สีสุก (KM)
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
เลขที่ 94 หมู่ที่ 1 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 0-4475-6160
Email : sisuk_99@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์