ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก  หน้าแรก     กองการศึกษา ศาสนาฯ 

กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองการศึกษา ศาสนาฯ  


นายชูชีพ โถมกระโทก
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางประภาศรี โต้งกระโทก
ครู


นายธนรัฐ สุทธะสนธิ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวสุพรรษา แฝงกระโทก
ครู


นางสาวจำเนียน เที่ยงกระโทก
ครู


นางพรทิพา ทานกระโทก
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวขนิษฐา ธงกระโทก
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวจุรีฉาย ตวยกระโทก
ผู้ดูแลเด็ก


นางอ้อมทิพย์ ชั่งกุล
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวจริญา แตงกระโทก
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวนิศรา นิตย์กระโทก
ผู้ดูแลเด็ก


นางบัวริม โถมกระโทก
แม่บ้าน


นางติ๋ม หน่องกระโทก
แม่บ้าน

กรกฎาคม 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 54.81.76.247
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,799,814 
องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
หมู่ที่ 1 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4475-6160
Email : sisuk_99@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.