ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาตำบล
งานบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานควบคุมภายใน
การบริหารงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การบริหารงานการดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริต
ระบบ Back Office
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  


นายสี ธงกระโทก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก เบอร์โทรศัพท์ 087-8754800


นายชาญ ต้นกระโทก
รองประธานสภา อบต.สีสุก เบอร์โทรศัพท์ 087-2373488


ส.ต.อ.หญิงณัฐญาณ์ บาตรโพธิ์
เลขานุการสภา อบต.สีสุก เบอร์โทรศัพท์ 081-3215782


นายอิทธิพล ลัดครบุรี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 เบอร์โทรศัพท์ 0813604702


นายพิรพัฒณ์ สุรัสวดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 เบอร์โทรศัพท์ 096-8048246


นางสาวพรทิพย์ พูนกระโทก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 เบอร์โทรศัพท์ 0821372853


นายไพทูล พงษ์พะเนา
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5 เบอร์โทรศัพท์ 085-7637464


นายเอกพัน ตวยกระโทก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 เบอร์โทรศัพท์ 0830457288


นายวัชรพงศ์ ชินเจริญวุฒิ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 เบอร์โทรศัพท์ 089-2288077


นายวรพงศ์ แก้วเกิด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 เบอร์โทรศัพท์ 089-2845917


นายปรีดา ทองพระพักตร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 เบอร์โทรศัพท์ 0845151431


นายณรงค์ ธงกระโทก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 เบอร์โทรศัพท์ 0844696956


นายณะเรต ไทยอัฐวิถี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 เบอร์โทรศัพท์ 0810635327


นายหวาน แบนกระโทก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 เบอร์โทรศัพท์ 0944490085


นางลำพัน ส่งเสริม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 เบอร์โทรศัพท์ 0940623912


นายพร ไชยา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 เบอร์โทรศัพท์ 0801711869
สายตรงนายก อบต.สีสุก

นายไชยย  ทองกระโทก
เบอร์โทรศัพท์ 089-2833611
สายตรงปลัด อบต.สีสุก

สิบตำรวจเอกหญิงณัฐญาณ์  บาตรโพธิ์
เบอร์โทรศัพท์ 081-3215782
การให้บริการ
Facebook อบต.สีสุก

Facebook
อบต.สีสุก
รวมลิ้งต่างๆ อบต.สีสุก
เว็บไซต์บริการ
อบต.ในเครือข่าย

ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 2728
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 27 มกราคม 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.186.94
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,930,398

แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การจัดการความรู้ อบต.สีสุก (KM)
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
เลขที่ 94 หมู่ที่ 1 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 0-4475-6160
Email : sisuk_99@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.