ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก  หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  


นายสี ธงกระโทก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก


นายก่วง ตากกระโทก
รองประธานสภา อบต.สีสุก


ส.ต.อ.หญิงณัฐญาณ์ บาตรโพธิ์
เลขานุการสภา อบต.สีสุก


นางชอบ เรียมริมมะดัน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1


นายรวิพล ทานกระโทก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายพิรพัฒณ์ สุรัสวดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายอำนาจ ไทยอัฐวิถี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายสมบูรณ์ ชำนิประโคน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายอนุรุทธ์ แตงกระโทก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นายไพทูล พงษ์พะเนา
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5


นายช่วง ทินกระโทก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6


นายวิม ตวยกระโทก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6


นายพูน ตวยกระโทก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7


นายวัชรพงศ์ ชินเจริญวุฒิ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7


นายชาญ ต้นกระโทก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8


นายมิตร เหลวกูล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8


นายสม อยู่อุ่นพะเนา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9


นายวรพงศ์ แก้วเกิด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9


นางเสาวลักษณ์ ภู่มะเริง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10


นางชมพูนุช อินพะเนา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10


นายบุญส่ง ดอนกระโทก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11


นายอนุรักษ์ ทองกระโทก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11


นายชะลอ แถกระโทก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12


นายวุฒิไกร บุราญรมณ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12


นางญาณิศา ต่อมกระโทก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13


นายพุ่ม คงกลา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13


นางลำพัน ส่งเสริม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14


นายภาวัช อาจกระโทก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14


นายพร ไชยา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15

ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 20 ตุลาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 24 คน
หมายเลข IP 54.198.55.167
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,685,873 
องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
หมู่ที่ 1 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4475-6160
Email : sisuk_99@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.