ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก  หน้าแรก     ด้านการเมือง การบริหาร 

ด้านการเมือง การบริหาร
ด้านการเมือง การบริหาร  

ตำบลสีสุก  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  15  หมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
บ้านสีสุก
นายเกียรติศักดิ์  ดวงกระโทก
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านโคกหนองโสน
นายวิเวก สุรัสวดี
กำนัน
บ้านโคกหนองโสน
 
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านบุวังหว้า
นายวัฒนา แตงกระโทก
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านวังวารี
นายรุจน์ แตงกระโทก
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านนาลุง
นางสุดา โต้งกระโทก
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านขาม
นายศิริ ตากกระโทก
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านหินมงคล
นายประยงค์ นิดกระโทก
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านหนองไผ่
นางสาวสิดารัตน์ สังข์สูงเนิน
ผู้ใหญ่บ้าน
๑๐
บ้านซาด
นายนิวัติ เนตร์เสนีย์นันท์
ผู้ใหญ่บ้าน
๑๑
บ้านใหม่มงคล
นายสวัสดิ์ โสมประโคน
ผู้ใหญ่บ้าน
๑๒
บ้านโนนทรายทอง
นายคำรณ สุดใจ
ผู้ใหญ่บ้าน
๑๓
บ้านหนองบัวขาว
นางกลิ่นชจร ภีมวัศสกุลวงค์
ผู้ใหญ่บ้าน
๑๔
บ้านหัวอ่างพระราชดำริ
นายสมชาย ไทยเจริญทรัพย์
ผู้ใหญ่บ้าน
๑๕
บ้านโคกศรีสุข
นายชัยวัฒน์ ตากกระโทก
ผู้ใหญ่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก มีส่วนราชการทั้งหมด  5  กอง ดังนี้  สำนักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และกองสวัสดิการสังคม  โดยมีสิบตำรวจเอกหญิงณัฐญาณ์  บาตรโพธิ์  นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก) โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  ทั้งหมด  49  คน
 

ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 20 ตุลาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 25 คน
หมายเลข IP 54.198.55.167
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,685,895 
องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
หมู่ที่ 1 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4475-6160
Email : sisuk_99@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.