ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาตำบล
งานบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานควบคุมภายใน
การบริหารงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การบริหารงานการดำเนินงาน
การให้บริการ
นโยบาย No Gift Policy
การป้องกันการทุจริต
ระบบ Back Office


  หน้าแรก     ด้านการเมือง การบริหาร 

ด้านการเมือง การบริหาร
ด้านการเมือง การบริหาร  

ตำบลสีสุก  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  15  หมู่บ้าน ดังนี้ 

 

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
บ้านสีสุก
นายทูล พิณโฑกระโทก
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านโคกหนองโสน
นายวิเวก สุรัสวดี
กำนัน
บ้านโคกหนองโสน
นายสุวิช  สิทธิ์เสือพะเนา
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านบุวังหว้า
นายวัฒนา แตงกระโทก
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านวังวารี
นายรุจน์ แตงกระโทก
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านนาลุง
นายสมหมาย  แทวกระโทก
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านขาม
นายศิริ ตากกระโทก
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านหินมงคล
นายประยงค์ นิดกระโทก
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านหนองไผ่
นางสาวสิดารัตน์ สังข์สูงเนิน
ผู้ใหญ่บ้าน
๑๐
บ้านซาด
นายนิวัติ เนตร์เสนีย์นันท์
ผู้ใหญ่บ้าน
๑๑
บ้านใหม่มงคล
นายอนุรักษ์ ทองกระโทก
ผู้ใหญ่บ้าน
๑๒
บ้านโนนทรายทอง
นายคำรณ สุดใจ
ผู้ใหญ่บ้าน
๑๓
บ้านหนองบัวขาว
นางกลิ่นชจร ภีมวัศสกุลวงค์
ผู้ใหญ่บ้าน
๑๔
บ้านหัวอ่างพระราชดำริ
นายสมชาย ไทยเจริญทรัพย์
ผู้ใหญ่บ้าน
๑๕
บ้านโคกศรีสุข
นายชาน  ไทยอัฐวิถี
ผู้ใหญ่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก มีส่วนราชการทั้งหมด  5  กอง ดังนี้  สำนักปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และกองสวัสดิการสังคม  โดยมีสิบตำรวจเอกหญิงณัฐญาณ์  บาตรโพธิ์  นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก) โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  ทั้งหมด  45  คน
 
สายตรงนายก อบต.สีสุก

นายไชยย  ทองกระโทก
เบอร์โทรศัพท์ 089-2833611
สายตรงปลัด อบต.สีสุก

สิบตำรวจเอกหญิงณัฐญาณ์  บาตรโพธิ์
เบอร์โทรศัพท์ 081-3215782
การให้บริการ
รวมลิ้งต่างๆ อบต.สีสุก
ร้องเรียนการทุจริต
แบบวัด(EIT)

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)
ขอเชิญร่วมประเมินความโปร่งใสและคุณธรรมการบริหารงาน อบต.สีสุก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Privacy Notice
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.สีสุก
งานกิจการสภา
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.212.94.18
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,365,640

ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
34 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 3 ธันวาคม 2566
แบบสอบถาม
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดการความรู้ อบต.สีสุก (KM)
อบต.ในเครือข่าย

 
องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
เลขที่ 94 หมู่ที่ 1 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 0-4475-6160
Email : sisuk_99@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.