ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาตำบล
งานบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานควบคุมภายใน
การบริหารงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การบริหารงานการดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริต
ระบบ Back Office
ร้องเรียนการทุจริต  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 21 ธันวาคม 2565 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.สีสุก ได้จัดกิจกรรมโครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอขอบคุณผู้ปกครองและผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับ
วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ได้ทำการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านโนนทรายทอง หมู่ 12 ไป บ้านหนองบัวขาว เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวก
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 อบต.สีสุกร่วมกับอำเภอจักราช จัดกิจกรรม Kick Off การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ บ้านหนองบัวขาว หมู่ที่ 13 ตำบลสีสุก
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ได้ทำการตัดต้นไม้ล้มขวางถนนที่เกิดจากลมกระโชกแรงและฝนตกหนัก ถนนสายบ้านโนนทรายทอง หมู่ที่ 12 ไป มาบขวางตะวัน
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุกให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ได้แก่ 1.บ้านโนนทรายทอง หมู่ที่ 12 หน้าบ้านนายจรัญ แตงกระโทก 2.บ้านโนนทรายทอง หมู่ที่ 12 หน้าบ้านนางสุภัสตรา กุยลาพะเนา 3.บ้านโนนทรายทอง หมู่ที่ 12 หน้าบ้านนายไสว ตองกระโทก 4.บ้านโนนทรายทอง หมู่ที่ 12 หน้าบ้านนายสุพจน์ ทินกระโทก 5.บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 11 จำนวน 1จุด
วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านวังวารี จำนวน 1 จุด หมู่ที่ 12 บ้านโนนทรายทอง จำนวน 4 จุด ได้แก่ 1. หน้าบ้าน นางสงวน เทียมกระโทก 2. หน้าบ้าน นายประเสริฐ แตงกระโทก 3. หน้าบ้าน ประสิทธิ์ แตงกระโทก 4. หน้าบ้าน นายสมนึก ฐานกระโทก
วันที่ 30 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านโคกหนองโสน หมู่ที่ 2 จำนวน 4 จุด
วันที่ 30 ตุลาคม 2565  เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนาลุง จำนวน 1 จุดคือ หน้าบ้านนางแก้ว ท่วมกระโทก บ้านหนองบัวขาว จำนวน 1 จุดคือ หน้าบ้านนายมานะ ธงกระโทก
วันที่ 19 - 28 ตุลาคม 2565 อบต.สีสุกร่วมกับ เยาวชน ประชาชนในเขตตำบลสีสุก จัดกิจกรรมโครงการการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสีสุกคัพต้านภัยยาเสพติด 
วันที่ 23 ตุลาคม 2565 อบต.สีสุกร่วมกับอำเภอจักราช จัดกิจกรรมจิตอาสา เรา ทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในปิยะมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2565 กิจกรรมซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านโนนทรายทอง หมู่ที่ 12 - บ้านหนองบัวขาว หมู่ที่ 13  

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ต่อไป
สายตรงนายก อบต.สีสุก

นายไชยย  ทองกระโทก
เบอร์โทรศัพท์ 089-2833611
สายตรงปลัด อบต.สีสุก

สิบตำรวจเอกหญิงณัฐญาณ์  บาตรโพธิ์
เบอร์โทรศัพท์ 081-3215782
การให้บริการ
Facebook อบต.สีสุก

Facebook
อบต.สีสุก
รวมลิ้งต่างๆ อบต.สีสุก
เว็บไซต์บริการ
อบต.ในเครือข่าย

ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 2728
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 27 มกราคม 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.186.94
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,930,419

แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การจัดการความรู้ อบต.สีสุก (KM)
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
เลขที่ 94 หมู่ที่ 1 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 0-4475-6160
Email : sisuk_99@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.