ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาตำบล
งานบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานควบคุมภายใน
การบริหารงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การบริหารงานการดำเนินงาน
การให้บริการ
นโยบาย No Gift Policy
การป้องกันการทุจริต
ระบบ Back Office  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 18-27 ตุลาคม 2566 อบต.สีสุก จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสีสุกคัพ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567
วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ออกให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโนนทรายทอง หมู่ 12 จำนวน 4 จุด ดังนี้ 1. หน้าบ้านนายศรราม 2. หน้าบ้านนายนึก 3. หน้าศาลาประชาคม 4. หน้าบ้านนายเฉลิม ถากระโทก - บ้านโคกหนองโสน หมู่ 2 จำนวน 4 จุด - บ้านสีสุก หมู่ 1 จำนวน 1 จุดหน้าบ้านนายชีพ 5. บ้านใหม่มงคล หมู่11 หน้าบ้านนางกัญญาณัฐ นอกกระโทก จำนวน 1 จุด 6. บ้านวังวารี หมู่ 5 หน้าวัดวังวารี จำนวน 1 จุดและในซอยกลางหมู่บ้าน จำนวน 2 จุด 7. บ้านบุวังหว้า หมู่ 4 หน้าบ้านนางเล็ก เนื่องกระโทก 8.หน้าบ้านนายสมมุติ ถากระโทก 9.หน้าบ้านนางปราง แฝงกระโทก 10.ศาลตาปู่ บ้านบุวังหว้า
วันที่ 20 ตุลาคม 2566 นายก อบต.สีสุก พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต. และผู้นำหมู่บ้าน บ้านวังวารี เขาตรวจสอบความเสียหายถนนสายบ้านวังวารี หมู่ที่ 5 - บ้านหนองบัวขาว หมู่ที่ 13 จากพายุฝนช่วงวันที่ 10 ตุลาคม เป็นต้นมา เพื่อทำการซ่อมแซมให้สามารถสัญจรได้สะดวก
วันที่ 28 กันยายน 22566 อบต.สีสุก ขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่สนับสนุนงบประมาณ และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ผู้นำชุมชน พี่น้อง อสม. ประชาชน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 9 และผู้นำชุมชน พี่น้อง อสม. ประชาชน บ้านหัวอ่างพระราชดำริ หมู่ที่ 14 ที่ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566 รายนางลำไพ เสียดกระโทก ผู้พิการบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 9
วันที่ 20 กันยายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สีสุกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ จัดกิจกรรมโครงการค่ายวิชาการส่งเสริมกิจกรรม 4H (Head/Heart/Hand/Health) ในเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สีสุก
วันที่ 16 สิงหาคม 2566 สภาเด็กและเยาวชนตำบลสีสุก ร่วมกับ อบต. สีสุก วัดโคกสุภารามและโรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ณ วัดโคกสุภาราม ตำบลสีสุก
วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในตำบลสีสุก ได้แก่ บ้านโคกหนองโสน หมู่ที่ 2 จำนวน 2 จุด และย้ายโคมไฟฟ้า บ้านโคกศรีสุข หมู่ที่ 15
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 อบต.สีสุก ร่วมกับวัดหนองบัวขาว โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา และโรงเรียนหนองบัวขาว ตลอดจนประชาชนในหมู่บ้าน ผู้นำชุมชนตำบลสีสุก ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ริมสระน้ำสาธารณะปรโยชน์ บ้านหนองบัวขาว หมู่ที่ 13 ตำบลสีสุก
วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ออกพ่นหมอกควันเพื่อจำกัดยุงในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวขาว หมู่ที่ 13
วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 อบต.สีสุก ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรตำบลสีสุก และ อสม. ตลอดจนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ต่อไป
สายตรงนายก อบต.สีสุก

นายไชยย  ทองกระโทก
เบอร์โทรศัพท์ 089-2833611
สายตรงปลัด อบต.สีสุก

สิบตำรวจเอกหญิงณัฐญาณ์  บาตรโพธิ์
เบอร์โทรศัพท์ 081-3215782
การให้บริการ
รวมลิ้งต่างๆ อบต.สีสุก
ร้องเรียนการทุจริต
แบบวัด(EIT)

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)
ขอเชิญร่วมประเมินความโปร่งใสและคุณธรรมการบริหารงาน อบต.สีสุก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Privacy Notice
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.สีสุก
งานกิจการสภา
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 44.212.94.18
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,365,617

ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
34 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 3 ธันวาคม 2566
แบบสอบถาม
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดการความรู้ อบต.สีสุก (KM)
อบต.ในเครือข่าย

 
องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
เลขที่ 94 หมู่ที่ 1 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 0-4475-6160
Email : sisuk_99@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.