ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก  หน้าแรก     สำนักงานปลัด 

สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด  


สิบตำรวจเอกหญิงณัฐญาณ์ บาตรโพธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก


นางกัลยา สวนพริกไทย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก


นายชูชีพ โถมกระโทก
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


นางสาวสุคนธรัตน์ แนวกลาง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายเจริญพร อาจสังข์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวนลพรรณ เพชรบุนนาก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายรัฐภูมิ เรียมริมมะดัน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวเพ็ญพร แซ่อึ้ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายวิษณุ กุลธรรมวิทย์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางกาญจนา ธูปพุดซา
คนงานทั่วไป


นายสุริยา สุดใจ
พนักงานขับรถยนต์


นายศักรพัฒณ์ สุรัสวดี
พนักงานขับรถยนต์


นางชอบ สุรัสวดี
แม่บ้าน

กรกฎาคม 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 54.81.76.247
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,799,810 
องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
หมู่ที่ 1 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4475-6160
Email : sisuk_99@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.