ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก  หน้าแรก     ขนาดที่ตั้ง เนื้อที่ 

ขนาดที่ตั้ง เนื้อที่
ขนาดที่ตั้ง เนื้อที่  

ที่ตั้ง เนื้อที่ ขนาด และอาณาเขต

             องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดนครราชสีมา   มีระยะทาง 52 กิโลเมตร      ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอจักราช
มีระยะทาง 12 กิโลเมตร
            องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก มีเนื้อที่ทั้งหมด 65 ตารางกิโลเมตร หรือ 40,885 ไร่
            องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุกถือเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
 
            ทิศเหนือ ติดต่อตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ   และตำบลศรีละกอ    อำเภอจักราช   จังหวัดนครราชสีมา     โดยให้มีแนวเขตเริ่มต้นที่จุดตัดระหว่างถนนสายบ้านท่าช้าง – บ้านโกรกไม้แดง กับถนนสายบ้านท่าช้าง - บ้านหนองไผ่   บริเวณพิกัด TB 132528      ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้      ตามถนนสายบ้านท่าช้าง – โกรกไม้แดง ถึงถนนสาขาเข้าห้วยโกรกหว้า บริเวณพิกัด TB 165511 ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ไปถนนสายเข้าห้วยโกรกหว้า      และตามแนวกึ่งกลางห้วยโกรกหว้า ถึงลำจักราชบริเวณพิกัด TB 191501 ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร  ไปตามแนวกึ่งกลางลำจักราชถึงคลองฆ้องระวัง บริเวณพิกัด TB 194490 ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ไปตามกึ่งกลางคลองฆ้องระวัง สิ้นสุดที่ห้วยยายโต้น บริเวณพิกัด TB 286457 ระยะทางประมาณ 10.5 กิโลเมตร รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 19 กิโลเมตร
 
             ทิศตะวันออก    ติดต่อตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา     โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากห้วยยายโต้น บริเวณพิกัด TB 286457    ไปทางทิศใต้ตามทางเก่าถึงห้วยลึก        ที่หลักเขตบริเวณพิกัด TB 286430 ระยะทางประมาณ 2.6 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกตามจุดกึ่งกลางห้วยลึก     ถึงทางเก่าหลักเขต บริเวณพิกัด TB 278430 ระยะทางประมาณ 0.8 กิโลเมตร   ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านที่ดินทำไร่ สิ้นสุดที่ถนนสายบ้านทรัพย์เจริญ-บ้านมาบดินทราย      บริเวณพิกัด  TB 263422    ระยะทางประมาณ 1.7 กิโลเมตร รวมระยะทางด้านทิศตำวันออกประมาณ 5.1 กิโลเมตร                                                        
                
            ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลสารภี อำเภอหนองบุนมาก จังหวัดนครราชสีมา     โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากถนนสายบ้านทรัพย์เจริญ-บ้านมาบดิน      บริเวณพิกัด TB 263422         ไปทางทิศตะวันตกผ่านมาบป่าแดง มาบหินเหล็กไฟตามจุดกึ่งกลางห้วยลุงสาน ถึงถนนสายเข้าหนองบัวขาว บริเวณพิกัด TB 239419 ระยะทางประมาณ 2.6 กิโลเมตร    ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ    ผ่านที่นา    ถึงถนนสายบ้านวังวารี-สารภี ถึงห้วยโกรกปูน บริเวณพิกัด TB 227436 ระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร     ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามจุดกึ่งกลางห้วยโกรกปูน ถึงลำจักราช บริเวณพิกัด TB 206425 ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวกึ่งกลางลำจักราชถึงคลองสารเพชร บริเวณพิกัด TB 197437ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวกี่งกลางคลองสารเพชร สิ้นสุดที่ทำนบตามเนียม   ที่เขตบ้านดอนหนองจิก บริเวณพิกัด TB 148404 ระยะทางประมาณ 6.5 กิโลเมตร     รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 15.3 กิโลเมตร
 
            ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย และตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา     โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากทำนบตาเนียมที่เขตบ้านดอนหนองจิก            บริเวณพิกัด TB 148404    ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ        ผ่านแนวเขตบ้านดอนหนองจิกไปตามถนนสายบ้านดอนหนองจิก -หนองบัวพะเนียด ผ่านหนองอุโลก บริเวณพิกัด TB 120436 ตัดผ่านถนนสายบ้านหนองหัวแรด-บ้านท่าช้าง บริเวณพิกัด TB 114459 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหนองบัวพะเนียด    ด้านทิศตะวันตก บริเวณพิกัด TB 133473 ระยะทางประมาณ 10.9 กิโลเมตร ไปตามถนนสายหนองบัวพะเนียด     ถึงถนนสายบ้านหนองไผ่-บ้านท่าช้าง บริเวณพิกัด TB 143481 ระยะทางประมาณ 1.4 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ    ตามถนนสายบ้านหนองไผ่-บ้านท่าช้าง     สิ้นสุดที่จุดตัดระหว่างถนนสายบ้านหนองไผ่ - บ้านท่าช้างกับถนนสายเข้าบ้านท่าช้าง-บ้านโกรกไม้แดง บริเวณพิกัด TB 132528 ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 17.3 กิโลเมตร
 

 


ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 20 ตุลาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 8 คน
หมายเลข IP 54.198.55.167
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,685,830 
องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
หมู่ที่ 1 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4475-6160
Email : sisuk_99@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.