ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาตำบล
งานบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานควบคุมภายใน
การจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการปฏิบัติงาน
การบริหารงานการดำเนินงาน
การให้บริการ
นโยบาย No Gift Policy
การป้องกันการทุจริต
ระบบ Back Office  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 13 ตุลาคม  2563  อำเภอจักราช ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปณิธานความดี  ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”  ณ สระมาบดินทราย  หมู่ที่ 2 ตำบลสีสุก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 โดยมีนายสมพงษ์  หอมสนิท นายอำเภอจักราช เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก กำนันตำบลสีสุกผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1-15 สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันดำเนินกิจกรรมดังกล่าว
วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563  โครงการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า(อส.ปฟ.) ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 อบต.สีสุกได้รับแจ้งจาก รพ.สต.สีสุก ได้มีคนป่วยโรคไข้เลือดออก บ้านวังวารี หมู่ที่ 5 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุกจึงได้ทำการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายภายในบริเวณบ้านและพื้นที่ใกล้เคียง
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 อบต.สีสุกได้รับแจ้งจาก รพ.สต.สีสุก ได้มีคนป่วยโรคไข้เลือดออก บ้านสีสุก หมู่ที่ 1 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุกจึงได้ทำการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายภายในบริเวณบ้านและพื้นที่ใกล้เคียง
วันที่ 8 และ 9 กรกฎาคม 2563 นายก อบต.สีสุกและเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 286-03 สายบ้านโคกมันเทียน-บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 10 ตำบล สีสุก 
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 11 สายบ้านนายตัน-บ้านนางนวย
วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 อบต.สีสุกทำการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านบุวังหว้า  หมู่ที่ 4 ช่วยกันคว่ำภาชนะที่น้ำขังทิ้งด้วยน่ะครับเพื่อป้องกันการเพาะพันธ์ุยุงลาย
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 อบต.สีสุกทำการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านขาม หมู่ที่ 7 ช่วยกันคว่ำภาชนะที่น้ำขังทิ้งด้วยน่ะครับเพื่อป้องกันการเพาะพันธ์ุยุงลาย
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุกให้ความรู้และทำธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังบริเวณบ้านนางศศินา เสริมใหม่ ราษฎรบ้านบุวังหว้า หมู่ที่ 4
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 อบต.สีสุกร่วมกับ รพ.สต.สีสุก จัดอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 อบต.สีสุกทำการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านวังวารี หมู่ที่ 5 ช่วยกันคว่ำภาชนะที่น้ำขังทิ้งด้วยน่ะครับเพื่อป้องกันการเพาะพันธ์ุยุงลาย
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 โครงการจิดอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ภายใต้ชื่อ  “จิตอาสาพัฒนาสะพานบ้านขาม หมู่ที่ 7
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563 บริเวณมาบใหญ่ บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 11
วันที่ 17 มีนาคม 2563 จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.สีสุกร่วมกับ อบจ.นครราชสีมาให้บริการส่งน้ำเข้าระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสีสุก หมู่ที่ 1 และบ้านโคกหนองโสน หมู่ที่ 2 999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.สีสุกเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดโคกสุภาราม สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938  
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.สีสุกเข้าดับไฟลามทุ่งบริเวณบ้านหินมงคล หมู่ที่ 8 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin
วันที่ 22 มกราคม 2563 อบต.สีสุกเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาประชาคม บ้านหินมงคล หมู่ที่ 8 แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41
อบต.สีสุก ให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโคกหนองโสน หมู่ 3 บ้านบุวังหว้า หมู่ 4   บ้านนาลุง หมู่ 6 และบ้านหนองบัวขาว หมู่ 13 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55
อบต.สีสุก ให้บริการบรรทุกน้ำใส่ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหินมงคล หมู่ที่ 8 เพื่อบรรเทาปัญหาขาดน้ำอุปโภคในหมู่บ้าน วันละ 6 เที่ยว kubet ไทยคาสิโนออนไลน์

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 ต่อไป
สายตรงนายก อบต.สีสุก

นายไชยย  ทองกระโทก
เบอร์โทรศัพท์ 089-2833611
สายตรงปลัด อบต.สีสุก

สิบตำรวจเอกหญิงณัฐญาณ์  บาตรโพธิ์
เบอร์โทรศัพท์ 081-3215782
การให้บริการ
รวมลิ้งต่างๆ อบต.สีสุก
ร้องเรียนการทุจริต
แบบวัด(EIT)

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)
ขอเชิญร่วมประเมินความโปร่งใสและคุณธรรมการบริหารงาน อบต.สีสุก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.สีสุก
งานกิจการสภา
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 13 คน
หมายเลข IP 3.235.182.206
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,120,369

ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 1920
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 กรกฎาคม 2567
แบบสอบถาม
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
อบต.ในเครือข่าย

การจัดการความรู้ อบต.สีสุก (KM)
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
เลขที่ 94 หมู่ที่ 1 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 0-4475-6160
Email : sisuk_99@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์