ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาตำบล
งานบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานควบคุมภายใน
การจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการปฏิบัติงาน
การบริหารงานการดำเนินงาน
การให้บริการ
นโยบาย No Gift Policy
การป้องกันการทุจริต
ระบบ Back Office  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 อบต.สีสุกดำเนินการซ่อมแซมถนน โดยเสริมถนนหินคลุกถนนรอบหมู่บ้าน บ้านหินมงคล หมู่ที่ 8
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุกให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ดังนี้ 1. บ้านซาด หมู่ที่ 10 จุดที่ 1 หน้าบ้านนางหล่ำ แบนกระโทก   จุดที่ 2 หน้าบ้านนายชิน 2. บ้านโคกศรีสุข หมู่ที่ 15 บริเวณทางเข้าศาลาประชาคม
วันที่ 19 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการตรวจงานรับงานจ้างดำเนินการตรวจสอบโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก ถนนสายจากฝายน้ำล้นบ้านบุวังหว้า - ทำนบวังฝาผนัง บ้านบุวังหว้า หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4 ม. ยาว 1,450 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,800 ตร.ม. งบประมาณ 491,000 บาท โดย หจก.3เจจักราช(1993)
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 อบต.สีสุกร่วมกับประชาชนบ้านหนองบัวขาว หมู่ที่ 13  ณ วัดป่าภาวธรรมบ้านหนองบัวขาว
วันที่ 5-13 สิงหาคม 2564 อบต.สีสุกได้ดำเนินการก่อสร้างสถานที่กักตัว ณ สนามกีฬาบ้านโคกหนองโสน หมู่ที่ 2
วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านซาด หมู่ 10 หน้าบ้านนางหล่ำ แบนกระโทก
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 อบต.สีสุกขอขอบคุณ นายสุรศักดิ์ และนางพัชรินทร์ เติมงาม และครอบครัวราษฎรบ้านโคกหนองโสน หมู่ที่ 2 ได้มอบน้ำดื่มให้ผู้กักตัวตำบลสีสุก #เราจะไม่ทิ้งกัน #เราจะผ่านมันไปด้วยกันครับ
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 อบต.สีสุกกำลังดำเนินการโครงการปรับปรุงถนน โดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านนาลุง หมู่ที่ 6 สายไปมาบสาระเส็ด ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4 ม. ยาว 730 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,920 ตร.ม. งบประมาณ 308,000 บาท
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 อบต.สีสุกขอขอบคุณ นายสมศักดิ์ ทิศกระโทกและครอบครัว ราษฎรบ้านบุวังหว้า หมู่ที่ 4 ได้บริจาคอาหารและเงินสดจำนวน 100 บาทร่วมสนับสนุนให้ผู้กักตัวตำบลสีสุก #กำลังใจช่วงโควิค #เราจะผ่านมันไปด้วยกันครับ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 อบต.สีสุกขอขอบคุณ นางลับ รักจังหวัด และ นางสาววรรณา รักจังหวัด ราษฎรบ้านบุวังหว้า หมู่ที่ 4 บริจาคอาหารให้ผู้กักตัวตำบลสีสุก #กำลังใจช่วงโควิค #เราจะผ่านมันไปด้วยกันครับ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายก อบต.สีสุกและเจ้าหน้าที่ ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวสัมผัสเสี่ยงสูง ภายในพื้นที่ หมู่ 8 หมู่ 9 และ หมู่ 14
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านวังวารี หมู่ที 5 จำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 สามแยกคอนกรีตสนามฟุตบอล จุดที่ 2 ทางเข้าคอกวัวนายสมพงษ์
วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุกให้บริการตัดต้นไม้ล้มทับถนนบริเวณ บ้านบุวังหว้า หมู่ที่ 4 เนื่องจากช่วงบ่ายมีลมพัดอย่างแรงทำให้ต้นไม้ล้มขวางทางสัญจรของประชาชน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 อบต.สีสุกร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอจักราชจัดอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านสีสุก หมู่ที่ 1 สายรอบหมู่บ้านฝั่งตะวันออก
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านสีสุก หมู่ที่ 1 ซอยบ้านคุณครูบรรเจิด และบ้านโคกหนองโสน หมู่ที่ 2 ซอยข้างวัดโคกสุภาราม
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโคกหนองโสน หมู่ 2 ซอยหน้าบ้านนายพร และบ้านนางเงิน
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโคกหนองโสน หมู่ 3 หน้าบ้าน น.ส.เรณู โถมกระโทก และบ้านนาลุง หมู่ 6 สามแยกบ้านผู้ใหญ่
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างโครงการเสริมผิวลูกรัง ถนนสายบ้านขามไปอ่างโกรกกระโดน บ้านขาม หมู่ที่ 7
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างโครงการเสริมผิวลูกรังถนนบ้านหัวอ่างพระราชดำริ หมู่ที่ 14 ไปเขตตำบลท่าจะหลุง

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 ต่อไป
สายตรงนายก อบต.สีสุก

นายไชยย  ทองกระโทก
เบอร์โทรศัพท์ 089-2833611
สายตรงปลัด อบต.สีสุก

สิบตำรวจเอกหญิงณัฐญาณ์  บาตรโพธิ์
เบอร์โทรศัพท์ 081-3215782
การให้บริการ
รวมลิ้งต่างๆ อบต.สีสุก
ร้องเรียนการทุจริต
แบบวัด(EIT)

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)
ขอเชิญร่วมประเมินความโปร่งใสและคุณธรรมการบริหารงาน อบต.สีสุก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.สีสุก
งานกิจการสภา
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 11 คน
หมายเลข IP 3.235.182.206
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,120,006

ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 1920
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 กรกฎาคม 2567
แบบสอบถาม
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
อบต.ในเครือข่าย

การจัดการความรู้ อบต.สีสุก (KM)
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
เลขที่ 94 หมู่ที่ 1 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 0-4475-6160
Email : sisuk_99@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์