ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาตำบล
งานบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานควบคุมภายใน
การบริหารงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การบริหารงานการดำเนินงาน
การให้บริการ
นโยบาย No Gift Policy
การป้องกันการทุจริต


  หน้าแรก     สภาพทั่วไป 

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป  

สภาพทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

        ด้านกายภาพ

                   - ลักษณะภูมิประเทศ

                       พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุกมีสภาพเป็นที่ราบลุ่มอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนดงนางดำ  ซึ่งมีลักษณะป่าทึบ (เงาไม้ทึบกว่า 75%) ลักษณะป่าโปร่ง (เงาไม้ 25%) ป่าจาก,ป่าไม้เนื้อแข็งและป่าไผ่ ลักษณะและสภาพดินส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นลูกคลื่น มีที่ราบและเนินสลับกัน ดินที่พบมากส่วนมากเป็นดินร่วนปนดินทราย การพังทลายของดินสูง มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

                    - แหล่งน้ำ

                        มีแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำสาธารณะที่สำคัญ ดังนี้  
                        1) แหล่งน้ำธรรมชาติ

ชื่อลำน้ำ/แหล่งน้ำ
ไหลผ่านหมู่บ้าน
สภาพแหล่งน้ำ
 
 
1. ลำจักราช
หมู่ที่ 1,2,4.5,7,11,12
สภาพตื้นเขินในบางช่วง
2. คลองโครกขี้หนู
หมู่ที่ 7,11,14
สภาพตื้นเขิน
3. คลองสารเพชร
หมู่ที่ 5,8,9
สภาพตื้นเขินในบางช่วง
4. คลองลุงสาน
หมู่ที่ 13
สภาพตื้นเขิน
5. อ่างโกรกกระโดน
หมู่ที่ 7
สภาพตื้นเขิน
 
 
                       2) แหล่งน้ำสาธารณะ

ประเภท
ขนาด/ความยาว/ความลึก
สภาพแหล่งน้ำ
อ่างเก็บน้ำ
 1. อ่างเก็บน้ำโกรกกระโดน
 2. อ่างเก็บน้ำหนองไผ่
 
พื้นที่ประมาณ 327 ไร่
พื้นที่ 80 ไร่
 
สภาพตื้นเขิน
สภาพตื้นเขิน
 คลอง
 1. คลองอีสานเขียว
 
มีความยาวประมาณ 25 กิโลเมตร
 
สภาพตื้นเขิน
สระน้ำสาธารณะ
 1. สระน้ำ ร.พ.ช. 
 2. สระน้ำ คปร.
 
จำนวน 1 แห่ง
จำนวน 50 สระ
 
สภาพตื้นเขิน
สภาพตื้นเขิน
 

 

      

 

 

สายตรงนายก อบต.สีสุก

นายไชยย  ทองกระโทก
เบอร์โทรศัพท์ 089-2833611
สายตรงปลัด อบต.สีสุก

สิบตำรวจเอกหญิงณัฐญาณ์  บาตรโพธิ์
เบอร์โทรศัพท์ 081-3215782
การให้บริการ
รวมลิ้งต่างๆ อบต.สีสุก
ร้องเรียนการทุจริต
แบบวัด(EIT)

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)
ขอเชิญร่วมประเมินความโปร่งใสและคุณธรรมการบริหารงาน อบต.สีสุก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Privacy Notice
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 34.229.131.158
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,009,757

ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 3 มิถุนายน 2566
แบบสอบถาม
การจัดการความรู้ อบต.สีสุก (KM)
อบต.ในเครือข่าย

 
องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
เลขที่ 94 หมู่ที่ 1 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 0-4475-6160
Email : sisuk_99@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.